Tag Archief: onderlegger

Duidelijk

De onderlegger dient als gezamenlijk vertrekpunt bij nieuwe opgaven.

Strategisch

Programma’s zijn dé kwalitatieve onderleggers voor projectinitiatieven in relatie tot de focusgebieden.

Voorwoord

Het onderzoek is de onderlegger voor een brede ambitie.

Synergie

De basis vormt tevens de onderlegger voor de uitrol.

Steuntje

Deze resultaten dienen als onderlegger bij een op te stellen vervolgplan.

Koers

We moeten een onderlegger zijn voor het op de plank staan.