Tag Archief: onderling

Meerwaarde

Wij leveren graag een bijdrage aan de onderlinge interactie van initiatieven.

Analyse

Er is een trend naar opschaling van de onderlinge verbondenheid.  

To do

Zaak is dat wij onderling meer de dialoog aangaan.

Observatie

Zonder dat veel mensen het door hebben gaat het hier om onderlinge samenwerking.

Omschrijving

Soms is het een lichte chaos door stakeholders die zich wild profileren maar niet onderling afstemmen.

Kritiek

Er zijn opmerkingen te maken bij het proces dat gevolgd is om te komen tot onderlinge discussie en draagvlak.

Inzet

Als je dit in de onderlinge prioriteitenweging beziet, dan zou ik hierop willen inzetten, naast het kader.