Tag Archief: ontwikkelen

Toegeeflijk

Wij ambiëren om binnen de noodzaak van maatwerk toch kaders te ontwikkelen die houvast bieden.  

Aanpak

Het ontwikkelen van proposities helpt bij de noodzakelijke transformatie.  

Doen

Op basis van een principe kun je een netwerk van taken ontwikkelen.

Analyse

De complexiteit maakt het lastig om er een uitgekristalliseerde visie op te ontwikkelen.

Voorspelling

Door het ontwikkelen van alternatieven onstaat een heel andere dynamiek.

Strategie

We moeten begrip ontwikkelen om middelen voor te bedenken.

Toelichting

Wij kijken uit naar de taak die ontwikkeld wordt, waarin de strategische opgave naar voren komt.

Looping

Samenwerken vraagt zorg en aandacht voor het ontwikkelen en uitbouwen van draagvlak daarvoor.

Padafhankelijkheid

Het lijntje loopt en wordt binnenkort verder ontwikkeld. Maar elders hebben we ook nog visjes uitstaan.