Tag Archief: ontwikkelingen

Sterkte

Wij voldoen aan de wens om gefaciliteerd te worden bij het inspelen op nieuwe ontwikkelingen.

Vooruitgang

Ontwikkelingen hebben geleid tot standpunten van: waar staan we nu en wat is er nodig met elkaar?

Aanval

Ik wil het hebben over mysterieuze ontwikkelingen en probeer associatief te duiden wat zich voltrekt.

Urgentie

Met kwesties worden een aantal vraagstukken gebundeld die voortvloeien uit actuele ontwikkelingen.

Debiteren

We zien dat meerdere actoren belang hebben bij de meerwaarde van een hoge kwaliteit van de ontwikkelingen.

Kernvraag

Steunen we het idee van een inhoudelijke herijking van de ontwikkelingen?

Spitsroede

Er wordt al gesproken over het doorschuiven van het in beeld brengen van de overige ontwikkelingen.

Aanhouden

Wij wachten ontwikkelingen m.b.t. de doorontwikkeling af om eventueel later opnieuw een besluit te kunnen nemen.

Prudentie

De consistentie tussen de ontwikkelingen speelt een steeds belangrijker rol.

Negeren

De ontwikkelingen zijn zo dynamisch dat het weinig zinvol is een momentopname te geven.