Tag Archief: opgave

Indrukwekkend

We staan voor de opgave nieuwe opgaven te benoemen en daar uitvoeringskracht aan te koppelen.

Voldoen

Er is geen discussie over de opgave om een aanpak te formuleren voor nieuwe uitdagingen.

Wijsneus

Het is belangrijk onze ambitie sensibel te communiceren door aan te sluiten bij de context van de opgave.  

Essentieel

We komen er nu achter dat deze opgave een diepere achtergrond heeft.

Inzet

We pakken de aanpak van de opgave samen op.

Stap verder

De opgave is om een duurzame balans te vinden tussen ontwikkeling en attractiviteit.

Vaststelling

Met de koppeling op mens-niveau krijgt de opgave niet alleen een kwalitatief karakter.

Agenda

De centrale opgave waar we voor staan is het maximaal benutten van onze potentie.

Insteek

Er ligt een opgave voor ons om na te denken op programmaniveau.