Tag Archief: opgaven

Feitelijk

Maatschappelijke opgaven stimuleren cross-sectorale samenwerking.

Indrukwekkend

We staan voor de opgave nieuwe opgaven te benoemen en daar uitvoeringskracht aan te koppelen.

Duidelijk

De onderlegger dient als gezamenlijk vertrekpunt bij nieuwe opgaven.

Belofte

De maatschappelijke opgaven vormen een basis voor de koers die we in de breedte willen varen.  

Leidraad

De geformuleerde opgaven voor de huidige situatie geven richting aan de gewenste ontwikkeling.  

Stand van zaken

Er wordt op dit moment breed onderzocht welke opgaven volgen uit de gezamenlijke ambitie.

Duiding

Deze opgaven zijn speerpunten aanvullend op het programma.

Vraag

    Volstaan de intern gebruikte procedures om te komen tot startnotities voor het afwegen van gerichte opgaven op langere termijn?