Tag Archief: overleg

Chill

Onze inzet bestaat uit overleg met stakeholders om de voortgang te monitoren.

Zo

De focus ligt bij de één meer op actie en bij de ander meer op overleg
Boboleaks

Boboleaks

De gemeente Venlo heeft nagedacht. Over ‘waar ze voor aan de lat staat’. Over ‘welke ambities de strategische visie dichterbij..

Actie

We gaan nu in overleg over het vervolg.

Aanpak

We sluiten zoveel mogelijk aan bij lopend overleg.

Eufemisme

Het overleg is nog niet zodanig uitgekristalliseerd dat wij een eenduidige mening hebben.

Spijtbetuiging

Er is te weinig overleg geweest in het voortraject over doelstelling, scope en aanpak van de verkenning.

Noodzakelijk

Naast  het specifieke overleg hechten wij belang aan bespreking van de ontwikkeling in een bredere opzet.