Tag Archief: partijen

Hoopvol

Een convenant helpt om partijen scherp te houden.

Observatie

Een verbinding tussen partijen is cruciaal voor regie op de uitvoering.  

Conclusie

Alle partijen zien de toegevoegde waarde van het samen optrekken in dit vraagstuk.

Inschatting

Al groeiende in het proces kunnen we inschatten welke partijen voor welk onderdeel om de tafel moeten zitten.

Strategisch plan

Uitgangspunten zijn de ambities en doelstellingen en de wensen en mogelijkheden van partijen.  

Betrokkenheid

Om optimaal van mogelijkheden te profiteren is gecombineerde vraagarticulatie door partijen van groot belang.  

Voorwoord

Gedurende het proces worden partijen bij elkaar gebracht om gezamenlijk invulling te geven aan een kans.

Initiëren

Vanuit een onafhankelijke positie verbinden wij partijen door clustervorming.

Bezwering

Het is voor alle partijen van belang op strategisch niveau door te denken over verschillende rollen.