Tag Archief: plan

Aanpak

Agenda’s per thema zullen worden uitgewerkt in een plan.

Inspanning

Vanuit een integraal plan wordt het benutten van de kansen mogelijk gemaakt.  

Uitleg

Het plan is gebaseerd op contouren en de wijsheden daar omheen.

Voorwaarde

De strategische wijziging wordt toegejuicht, maar er zou ook een koppeling met het plan moeten plaatsvinden.

Visie

We geven gestalte aan het strategisch plan door resoluut de kaart te trekken van permanente transformatie.

Doorvertaling

De opdracht van de ambitie van het plan is om aan de slag te gaan om het in de praktijk..

Aanpak

Bij het opzetten van het plan is het de intentie om de opbouw af te stemmen op de huidige structuur.

Uitwerking

Plan B is geen inhoudelijk plan is, maar een hulpmiddel om te sturen op realisatie van doelstellingen.