Tag Archief: praktisch

Visionair

Het masterplan neemt heel concreet een voorschot op de praktische invulling van de geschetste kaders.

Vraagje

Hoe kunnen we de verdere ontwikkeling praktisch gaan organiseren?

Trots

Wij zijn de letterlijke verwording van de praktische focus.

Gegevenheid

Het is waardevol om het praktische perspectief hier te brengen.

Feit

Wij doen elkaar een plezier door scherper een praktisch georiënteerde uitwerkingsverkenning te krijgen.

Stakeholders

Wederzijds begrip biedt kansen voor praktische oplossingen en gezamenlijk draagvlak.

Doorbraak

Acties daadwerkelijk uit laten rollen betekent op een aantal punten extra praktische inzet.

Draagvlak

Het is praktisch als er alvast wordt meegedacht. Niet zozeer om commitment vooraf te hebben, maar om de urgentie te..

Duiding

Het is praktische beleidsvorming, want je geeft handvatten als input langs vier inhoudelijke lijnen.