Tag Archief: programma

Vervolgstap

De samenhang tussen programma’s is soms zo groot dat dit een integrale benadering rechtvaardigt.

Inbreng

Ik vind een sterkere sturing vanuit het programma op samenhang van projecten wenselijk.

Doorbraak

Op doelstellingniveau zie ik een samenhang met het programma.

Positief

De sterkte van het programma ligt in de mogelijkheid tot verknoping in de uitvoering.

Typering

In generieke zin is dit een multidisciplinair programma.

Duiding

Deze opgaven zijn speerpunten aanvullend op het programma.

Ontwikkelrichting

Interactie tussen programma’s rondom de nieuwe sleutelbegrippen haalt nieuwe oplossingsrichtingen binnen bereik.

Taakstelling

We bereiden, in nauwe samenwerking, het platform voor met inbedding in het bredere programma.

Typering

Het is geen casus en programma, het is slechts een invulling van de visie.

Doelstelling

 Tegelijk sturen we door dit programma ook op meer verbindingen het doorbreken van ‘eigen-toko-denken’.