Tag Archief: project

Daadkrachtig

We zijn expliciet gespitst op het goed controleerbaar houden van het project.  

Erfenis

Het project stopt, maar als metafoor blijft het bestaan.

Urgentie

De omstandigheden vragen een zeer actieve inzet om relevante projecten te definiëren.

Sleutelrol

De centrale missie betreft het uitvoeren van projecten die de bestaande kracht bundelen.

Hoopvol

Als je het lang genoeg doet, dan komt er vanzelf wel eens een keer een project uit.

Go

Het is als project zo leuk voor onze eigen organisatie, en tegelijk lekker fundamenteel.

Volgorde

Het pre-intakeproces van een project op tot de programmaplanning te komen bepaalt mede welke vraagstukken we aanjagen.

Vervolgaanpak

Dus met een taskforce kijen we naar aansluiting van de prioritaire projecten langs de strategische lijn.

Signalerend

Er ligt een uitdaging aan ons allen om te voorkomen dat ons project naar de kloten gaat.