Tag Archief: projecten

Voortgang

Continuïteit wordt geboden door projecten te faciliteren richting resultaten.

Prognose

Extra synergie kan worden bereikt als systeemversterkende projecten in verband met elkaar worden gebracht.

Aanpak

Onder elk van de actiegebieden zijn te versnellen projecten opgenomen.

Feitelijk

Uitvoering van de prioritaire projecten is een belangrijke prioriteit.

Noodzaak

Projecten moeten gekoppeld worden aan de juiste meewerkende belangen.

Inbreng

Ik vind een sterkere sturing vanuit het programma op samenhang van projecten wenselijk.

Voorwaarden

Projecten moeten op de juiste schaal worden gedefinieerd en gekoppeld aan de juiste meewerkende belangen.

Onderzocht

Betrokkenen zien het organisatieinstrument als het meest bijdragend aan de realisering van de projecten.

Focus

De kans ligt niet in het formuleren van targets voor projecten, maar in het inzetten van een proces.