Tag Archief: raakvlakken

Haakjes

Ik zie heel erg raakvlakken, misschien is een dieper gesprek mogelijk.

Verweer

Waar we aansluiting kunnen vinden bij de discussie bekijken wij waar de raakvlakken zitten.

Piramide

Op meerdere beleidsterreinen liggen raakvlakken met bestuurlijke inzet op een hoger schaalniveau.