Tag Archief: rol

Observatie

Een coördinerende rol brengt ons weer terug naar de voorkant van het stelsel.

Onderscheidend

Wij hebben een rol bij het vertalen van de koepelvisie in concrete acties.

Trots

Wij spelen een belangrijke rol als verbindende schakel en versneller.

Opdracht

Vanuit onze kaderstellende rol hebben we de taak om de focus te houden.

Ownership

Wij zien voor onszelf actief een rol in het benaderen van facilitators.

Kans

Er ligt hier een rol om een beetje te stroomlijnen.

Aanbod

Wij zijn bereid een rol te spelen; hetzij leading, hetzij als waarnemer of als postduif.

Uiteraard

De meerwaarde van samenwerking heeft een belangrijke rol gespeeld bij de ontwikkeling van de agenda

Primair

Ons vertrekpunt is het claimen van een actieve rol.

We hebben vooralsnog geen specifieke rol anders dan ervoor pleiten om dit gezamenlijk op te pakken.