Tag Archief: samenhang

Dooddoener

Een samenhangend onderzoek is een noodzakelijke eerste stap om te kijken waar je synergie kunt halen.

Eerlijk

De basis om de ambitie te behalen kan nog meer samenhangend worden neergezet.  

Advies

De uitwerkingen dienen in samenhang met de uitgangspunten gelezen te worden.

Uitgelaten

We vergroten de kansen door veel meer in samenhang te tonen.

Aanzet

Wij brengen een integraal verhaal waarin alles in samenhang is afgewogen.

Ambitie

De gerepareerde samenhang maken we tastbaar door middel van een visualisatie.

Vervolgstap

De samenhang tussen programma’s is soms zo groot dat dit een integrale benadering rechtvaardigt.

Inzet

Onze focus ligt op het organiseren van samenhang en de verbinding tussen activiteiten.