Tag Archief: samenwerking

Doelgericht

De samenwerking moet ervoor zorgen dat wij de potentie optimaal benutten.  

Oproep

Goede samenwerking komt ten goede aan het optimaliseren van de slagkracht.  

Kansje

Er valt nog een slag te maken in de samenwerking door het gezamenlijk voeren van agenda’s.

Positief

We zien kansen om de samenwerking vleugels te geven.

Context

De vraag zal worden geplaatst in het perspectief rondom samenwerking.

Opdracht

Je moet met elkaar in dialoog en gaan kijken waar de samenwerking zit.

Ervaring

Een helder, aansprekend en integraal verhaal is onmisbaar voor samenwerking tussen thema’s.

Observatie

Er ligt een basistaak om een regierol te vervullen bij het stimuleren van samenwerking.

Dus

Het is niet duidelijk waartoe de gesprekken leiden maar dat naar nauwe samenwerking wordt toegewerkt ligt voor de hand.