Tag Archief: samenwerking

Ei van Colombus

Individuele belangen vormen we om naar synergie waardoor samenwerking vanzelfsprekend wordt.

Aantijging

Het collectief heeft onvoldoende meters gemaakt om het idee van samenwerking op deze schaal in te laten dalen.

Analyse

De inrichting voor de samenwerking biedt ruimte om in zekere mate invloed uit te oefenen op de collectieve agenda.

Baanbrekend

Dit wordt een omvangrijk verhaal over meer en verbeterde samenwerking op bestaande terreinen.

Conclusie

 Een regiefunctie op uitvoeringsniveau is nodig, waarbij maatschappelijke krachten tot samenwerking komen en oplossingen creëren.

Uitkomst

Samenwerking maakt dat er voldoende is om activiteiten voldoende draagvlak te bieden om activiteiten voort te zetten.

Oorsprong

 Slim een nieuwe vorm vinden heeft het brede proces van meer samenwerking versneld.

Gevolgtrekking

Vanuit de gewenste verbetering ontstaat behoefte aan mogelijke samenwerking.

Randvoorwaarde

De instrumentele inrichting van de samenwerking zal plaatsvinden in trojka-verband.