Tag Archief: staan

Indrukwekkend

We staan voor de opgave nieuwe opgaven te benoemen en daar uitvoeringskracht aan te koppelen.

Voorstel

We staan voor de uitdaging een relevant draaipunt te zijn.

Hinderlijk

Regelgeving die op ons afkomt staat onze meerwaarde in de weg.

Opdracht

Het focusbeleid staat in het teken van implementatie.

Agenda

De centrale opgave waar we voor staan is het maximaal benutten van onze potentie.