Tag Archief: stappen

Vergezicht

Met elkaar stappen maken verkleint het risico op onvoldoende gezamenlijkheid van de agenda’s.

Uitdaging

We moeten de stappen nemen met een kapstok voor de inhoud.

Inzicht

Kenmerkend voor onze activiteiten is dat ze parallel lopen met andere stappen.

Onderweg

Acties zijn benoemd om eerste stappen te zetten in strategieën.  

Tevredenheid

Het is een goede zaak dat we verdere stappen zullen kunnen zetten.

Urgentie

Er zijn veel stappen gezet, maar er is meer nodig.

Consultancy

De gezamenlijke aanpak zal bestaan uit het georganiseerd zetten van stappen.

Toezegging

Er kan snel gekomen worden met een concrete invulling van de stappen.

Zevenmijlslaarsen

Dit is een voorbereidende stap in een groot proces waarin een groot aantal stappen gezet gaat worden.