Tag Archief: stimuleren

Feitelijk

Maatschappelijke opgaven stimuleren cross-sectorale samenwerking.

Ambitie

Terug vanuit de kern willen we betekenisvolle bijdragen aan de toekomst stimuleren.

Ambitieus

We stimuleren een duurzame inbedding van verworvenheden.  

Observatie

Er ligt een basistaak om een regierol te vervullen bij het stimuleren van samenwerking.

Nauwlettend

Het proces van afstemming tussen de diverse niveaus en terreinen moet adequaat worden gestimuleerd.

Richting

Op de lijnen die interessant zijn kunnen we stimuleren door het een slag verder te maken.