Tag Archief: Strategie

Akkoord

In de visie kiezen we voor een adaptieve meersporenstrategie.

Aanpak

We hanteren een actieve strategie gericht op het bevorderen van transitie.

Neyenrode

Een strategie komt tot stand in een procesgang van het strategievormingsproces.

Onderweg

Acties zijn benoemd om eerste stappen te zetten in strategieën.  

Waarschuwing

De nieuwe visie wordt geen blauwdruk, maar heeft meer het karakter van een strategie.

Supermooi

De voorgestelde initiërende en coördinerende rol sluit naadloos aan bij de missie, strategie en activiteiten.

Wens

De triple helix partners willen gefocust uitwerking geven aan de realisatie van de strategie.

Waarschuwing

Een exclusieve focus op het primaire verhoudt zich slecht tot een strategie gericht op meekoppelkansen.

Extraatje

Bepaalde integrale actieagenda’s krijgen met de brede strategie extra energie en focus.