Tag Archief: sturen

Eerlijk

We worstelen met de manier waarop we denken te moeten sturen op de indeling van de indicatieven.

Mogelijkheid

Wat het is maakt niet uit, want daar kunnen we altijd in sturen natuurlijk.

Kanttekening

Het gaat niet alleen om visie en kaders, maar om het besef dat regie meer is dan sturen.

Basis

We hebben een verhaal, daar kunnen we op sturen.

Noodzaak

We moeten de opgave verbreden naar een integrale afweging en sturen op een kwaliteitsimpuls.

Essentie

Waar liggen de essenties bij het kunnen sturen op oplossingen en hoe stuur je daar richting impact?

Advies

De manier van sturen moet wat minder over het hoe gaan, maar over het wat en ook de ruimte geven op..

Samengevat

Aanleiding voor een integrale herziening is een andere manier van sturen op programmering.

Vervolgtraject

De trein rijdt, en u bent van harte welkom om samen met ons bij te sturen!