Tag Archief: terugblik

Keerpunt

Dit lijkt ons een geschikt moment om terug en vooruit te blikken.

Duiding

Er is geen sprake van een echte evaluatie, maar meer van een terugblik.

Feedback

Zullen we nog even terugblikken op het voortraject?

Terugblik

Jij hebt toen nog een actie gemaakt op de inventarisatie van deliverables. De uitkomst van de presentatie was: hoe nu..