Tag Archief: uitgangspunten

Advies

De uitwerkingen dienen in samenhang met de uitgangspunten gelezen te worden.

Kloppend

Vervolgstappen moeten bijdragen aan de realisatie van uitgangspunten.

Strategisch plan

Uitgangspunten zijn de ambities en doelstellingen en de wensen en mogelijkheden van partijen.  

Belofte

De inzet zal zijn om onze uitgangspunten zo goed als mogelijk waar te maken.

Nuttig

Door eerst de kaders goed vast te stellen is het in de volgende stap gemakkelijker om de uitgangspunten te definiëren.

Doel en middel

In het optimaliseringsproces zijn de kaders de richtingwijzers of de uitgangspunten voor de uitwerking.

Explicitering

Dit is geen nieuwe visie, maar dit zijn uitgangspunten die een soort van rode draad kunnen vormen.