Tag Archief: uitwerken

Volgorde

Het uitwerken van perspectieven vraagt om analyse van aspecten.  

Aanpak

Agenda’s per thema zullen worden uitgewerkt in een plan.

Taakje

Het aspect wordt meegenomen als visie om nader uit te werken.

Belofte

Er zullen vervolgstappen gemaakt worden om het concept verder uit te werken.

Onderbouwing

Door een blueprint uit te werken laten we zien dat de beschreven aanpak realistisch is.

Aanpak

Uitwerking is zaak voor samenwerkende partijen, mogelijk wisselend in samenstelling of samenwerkingsverband.

Draagvlak

De noodzakelijke ontwikkelpunten zijn in een gezamenlijk proces van betrokkenen tot stand gekomen en uitgewerkt.

Doorpakken

We werken het uit tot een 0.1 versie. Misschien zelfs tot een 1.0 versie.

Materie

Dit is een goede aanzet, die nog wat moet worden aangescherpt en uitgewerkt.