Tag Archief: uitwerking

Niet voor niets

Het koersdocument voorziet in de vaststelling van de kaders voor de verdere uitwerking van de visie.

Betekenis

De uitwerking naar acties loopt, maar de status is nog ongewis.

Wens

De triple helix partners willen gefocust uitwerking geven aan de realisatie van de strategie.

Voorbehoud

Precieze accenten die we bij de verdere uitwerking moeten leggen hangen af van het benodigde maatwerk.

Dubbel

De vervolgstap op de uitkomsten bestaat uit de uitwerking van een model en een advies op de aanpakken.

Gewichtig

Antwoorden gelden als belangrijke input voor de uitwerking.

Herkenning

Dit lijkt me een uitwerking van de bottom up aansturing.

Procedureel

De stuurgroepen geven samen uitwerking aan de neergelegde uitdaging.

Opgelucht

De uitwerking van de hoofdlijnen van de gefaseerde aanpak krijgt gelukkig veel aandacht.

Concreet

Onze doelstellingen vragen om een uitwerking in prioriteiten.