Tag Archief: visie

Heldhaftig

Wij zijn wakker geworden, hebben de visie opnieuw geschreven en zijn alle trajecten vervolgens in gang gaan zetten.

Analyse

De complexiteit maakt het lastig om er een uitgekristalliseerde visie op te ontwikkelen.

Eerlijk

Het is leuk om iets van een visie bij elkaar te kunnen brengen.

Docerend

Een visie is nooit een blauwdruk, maar een kapstok voor je keuzes.

Opbouw

De herijkte missie en visie zijn kaderstellend en richtinggevend.

Nuancering

De basis van de vigerende visie was en is goed; de verandering zit in de verfijning van clusters.

Opletten

Er ontstaat steeds meer behoefte aan aanscherping van beleid op grond van visies geënt op een specifieke situatie.

Realistisch

Er is commitment gecreëerd, maar daarmee is niet iedere keuze in het proces een afgeleide van de visie.