Tag Archief: visie

Aansporing

Wij zullen verantwoording moeten nemen vanuit een gezonde visie op hoe wij de toekomst ingaan.

Conclusie

Er is nog veel te doen, zeker als we de visie willen omzetten in de werkelijkheid.

Kanttekening

Het gaat niet alleen om visie en kaders, maar om het besef dat regie meer is dan sturen.

Introductie

De visie zet de verdere lijn uit voor de ontwikkeling die wij nastreven.

Congruentie

Het is altijd beter om je visie en de maatregelen met elkaar overeen te laten komen.

Routine

Meestal formuleer je eerst een visie en vraag je je af wat het probleem is.

Relationeel

We besluiten pas een besluit te nemen over een toekomstige visie als proces en inhoud voldoende duidelijk zijn.

Reactie

Een integrale herziening van de visie biedt de beste mogelijkheden om in te spelen op de aanleidingen.

Ervaring

Uit de monitor blijkt dat er geen heldere koppeling kan worden gelegd tussen visie en uitvoering.