Tag Archief: visie

Handelen

Wij wachten heel even op de visie, maar intussen gaan we lekker verder.

Explicitering

Dit is geen nieuwe visie, maar dit zijn uitgangspunten die een soort van rode draad kunnen vormen.

Urgent

We pakken de complexiteit vanuit een brede visie aan, hand in hand met het benoemen van een wenkend perspectief.

Constatering

Feiten schrijven niet voor welke maatregelen genomen moeten worden. ‘n-Verbindende visie is nodig die richting geeft aan de aanpak.

Grenzen

De stukken gaan uit van deze visie, maar dat wil niet zeggen dat andere dingen verboden zijn.

Aanscherping

Wat is precies het kader waarbinnen we onze visie kunnen articuleren?

Typering

Het is geen casus en programma, het is slechts een invulling van de visie.

Gelokaliseerd

Deze integrale projecten bevinden zich in de fase tussen visievorming en uitvoering.

Dus

Een consistent beleid moet uiteindelijk gebaseerd zijn op een lange-termijn visie.