Tag Archief: vraag

Afbakening

De vraag is nog steeds relevant, maar behoort niet tot de scope van de opdracht.

Klik

Ik herken jouw vraag over het instrumentenkoffertje.

De Worsteling

Wordt de vraag die volkomen relevant is wel ondervangen door het proces?

Eerlijk

Voor een deel is het aanbodgedreven, dat kan ik eerlijk zeggen, maar het aanbod kan ook deels een vraag scheppen.

Mentaal formatteren

We voegen een reflectievraag toe over van “hoe pakt dit door in de samenwerking met anderen?”, dus als het ware..

Aanpak

We willen bij instellingen de keypersonen inventariseren om een speeltuin te creeeren. Hier volgen de lijnen uit voor de speerpunten...

?

Ik zit even te zoeken wat voor vraag je stelt.

Trend

We zien een stijging in de vraag naar oplossingen voor vraagstukken.

Beleid

Er is vooralsnog geen projectuitwerking die vraagt om inzet vanuit een actieprogramma.