Tag Archief: vragen

Gewoonlijk

Het maken van scherpe keuzes vraagt om een duidelijke visie.

Aanpak

Vragen leiden tot concrete perspectieven die meegenomen worden in de uitwerking van de doorontwikkeling.

Volgorde

Het uitwerken van perspectieven vraagt om analyse van aspecten.  

Speerpunten

Onzekere ontwikkelingen vragen om het herhaaldelijk ijken van de agenda.  

Voorbehoud

Het realiseren van de ambities vraagt om een aparte discussie.  

Opvatting

De focus vraagt om balanceren tussen losjes en stevig sturen.

Advies

Om een gestructureerde afweging te maken is het nodig de relevante vragen in kaart te brengen.  

Terloops

De ambitie is goed, maar het vraagt een grote inzet.

Lichtpuntje

Wij vragen best veel en de ambities zijn hoog, maar er wordt focus aangebracht.