Tag Archief: zijn

Mogelijkheid

Wat het is maakt niet uit, want daar kunnen we altijd in sturen natuurlijk.

Slotwoord

Er zijn andere meningen over, maar ik denk dat dit toch wel juist is.

Keuze

We moeten goed nadenken over de vraag: zijn we draaischijf of multiplier?

Afbakening

De gedachtengang achter de segmentering kun je wel specifiek gaan uitbenen, maar daar zijn wij hier niet voor.

Herijking

Er zitten elementen in die relatief een zwaartepunt hebben gekregen ten opzichte van hoe het eerst was.