All posts by De Wethouder

Kans

Op termijn zijn er grote ontwikkelingen te verwachten waar wij graag de participatie willen aanvliegen.

Kans

Er is nu een dynamiek om te kijken naar: waarom dan?

Rol

We supporten om te kunnen faciliteren.

Opschieten

Het gezamenlijke platform is bedoeld om een nieuwe expertisedimensie toe te voegen ten voordele van institutionele instanties.

Analyse

De oplossingsrichtingen die tot stand zijn gekomen hebben geleid tot een solide onderbouwing voor de urgentie.

Onderzoekend

Door terug te kijken stellen we vast binnen welke context de huidige situatie is ontstaan.