De Jager

We moeten het bespreken om er dan op terug te komen welk instrumentarium een toegevoegde waarde kan zijn. In het vervolggesprek kunnen we kijken welke gereedschappen hiervoor in beeld zijn. Het is alleen nog niet goed gecommuniceerd waardoor nog vastgesteld moet worden welke speerpunten op het netvlies zichtbaar zijn en welke we beetpakken.