Cartoon 03 beter binnen met dame

Bobo heeft het niet van zichzelf

De elf korte verhalen in het boek Bobotaal zijn op waarheid gebaseerd. Daarin observeert De Wethouder een man of vijftig, die typische bobotaal spreken. De citaten in het boek zijn authentiek. Om redenen van privacy zijn de namen gefingeerd. Misschien herkent u uzelf wel, uw buurman of leidinggevende.