Tag Archief: aanpak

Bezig

Wij vertalen maatschappelijke thema’s volgens een gestructureerde aanpak.
Gespreksverslagje

Gespreksverslagje

Ambtenaar in kwestie wil vanuit zijn perspectief graag iets meer de breedte van het programma uitventen. Het lijkt hem leuk..

Betrokkenheid

 De afspraken zullen gaan over coördinerende taken bij het bewaken van de integrale aanpak van complexe programma’s.

Slimmigheidje

De grote meerwaarde van de gekozen aanpak is dat die niet op nul begint.

Aanbeveling

Het ligt voor de hand om een verdere aanpak te prioriteren.

Uitleg

Een minimumscenario is vaak een gefaseerde aanpak om te komen tot de uiteindelijke situatie.

Succes

Een pragmatische aanpak moet leiden tot het versterken van onze positie.

Opgelucht

De uitwerking van de hoofdlijnen van de gefaseerde aanpak krijgt gelukkig veel aandacht.

Verantwoording

De kwaliteit van het proces is in feite een resultante van de aanpak van de beheersaspecten.