Gespreksverslagje

Gespreksverslagje

Cartoon bobo met zwart haarAmbtenaar in kwestie wil vanuit zijn perspectief graag iets meer de breedte van het programma uitventen. Het lijkt hem leuk om het hele spectrum bij elkaar te hebben. Hij wil het idee daarom iets breder trekken. Doel is immers om mensen te triggeren. Als we het breed trekken dan laten we ook zien dat er links zitten.

Afgesproken wordt dat we kiezen voor een aanvliegroute met een tweetrapsraket.

We mitigeren de risico’s door een integrale aanpak.

Het is niet zeker of er tegen die tijd al resultaten gemeld kunnen worden. Er is overeenstemming dat er een bepaalde bandbreedte zal zijn in de mate van concreetheid. Afgesproken wordt dan ook om de bijeenkomst het karakter van een voortgang te geven.

De uiteindelijke afweging omtrent de definitieve inhoud in het licht van reputatierisico’s zal plaatsvinden op basis van het definitief aantal aanmeldingen. Eventuele risico’s kunnen we mitigeren door een integrale aanpak in de volle breedte van een gericht uitnodigingsbeleid.