Tag Archief: doel

Inleiding

Doel van het kader is het expliciet maken van de gezamenlijke ambities.
Gespreksverslagje

Gespreksverslagje

Ambtenaar in kwestie wil vanuit zijn perspectief graag iets meer de breedte van het programma uitventen. Het lijkt hem leuk..

Handvat

Ons doel is interventies te bieden bij gangbare valkuilen en kansen.

Maximaal

Realisatie van de vervolgstappen is het belangrijkste doel voor de komende periode.

Jammer

Het doel is wel geformuleerd, maar er is geen extra focus op gelegd.

Voortgang

Ons doel is de resterende aanloop richting nieuwe periode optimaal te doorlopen.

Ambitieus

Ons doel is het in beeld brengen van de status en het voorbereiden van nieuwe kansen en concrete acties.

Opdracht

We moeten meer gestalte geven aan het feit dat er ook andere doelen zijn.