Tag Archief: voortgang

Chill

Onze inzet bestaat uit overleg met stakeholders om de voortgang te monitoren.

Belofte

We borgen de voortgang door prioriteiten te stellen.
Gespreksverslagje

Gespreksverslagje

Ambtenaar in kwestie wil vanuit zijn perspectief graag iets meer de breedte van het programma uitventen. Het lijkt hem leuk..

Oproep

Het uitvoeren van de voortgang verdient meer prioriteit.

Robuust

Afhankelijk van de voortgang van de ambities worden passende prioriteiten ingezet en uitgevoerd.

Advies

Voor de voortgang is het raadzaam om alvast een richting aan te geven.

Analyse

Deelbelangen vertragen structureel de voortgang.

Voortgang

De invulling van de lijn begint contouren te krijgen.