Tag Archief: resultaten

Voortgang

Continuïteit wordt geboden door projecten te faciliteren richting resultaten.

Ervaring

Een gebundelde focus leidt tot slimmere resultaten.

Realisatie

Recente resultaten zijn als uitgangspunt genomen voor de benoeming van nieuwe ontwikkelthema’s.

Rode draad

Het is de ambitie extra resultaten te boeken met het leggen van verbindingen.  

Voorraad

De bestuurlijke akker is geploegd, vernieuwing is gezaaid en we verwachten een goede oogst van resultaten.

Trots

Samen met partners leveren we een inhoudelijke bijdrage aan het actieplan dat tot resultaten moet leiden.

Maatstaf

Er zijn verschillende players die goede resultaten boeken.
Gespreksverslagje

Gespreksverslagje

Ambtenaar in kwestie wil vanuit zijn perspectief graag iets meer de breedte van het programma uitventen. Het lijkt hem leuk..