Tag Archief: kader

Kansen

Binnen de randvoorwaarden die dit kader stelt kan gezocht worden naar mogelijkheden voor verbindingen.

Prudent

De inrichting van het proces volgt een benadering waarin alle aspecten binnen het kader worden afgewogen.

Aanscherping

Wat is precies het kader waarbinnen we onze visie kunnen articuleren?

Andere bril

We moeten buiten onze kaders inzoomen op nieuwe invalshoeken die de sleutel vormen tot meer greep op dynamische processen.

Aantakking

Het rapport over het gemeenschappelijk kader vormt het kader voor de strategische inzet.

Opgaaf

In het kader van de agenda moeten we de vraag- en aanbodzijde verankeren in een netwerkstructuur.

Rekenkunde

Je wilt altijd kunnen zeggen: ik ben onder m’n kader gebleven.

Aanpak

Binnen het kader kijken we wat we kunnen doen om de constellatie uit te rollen.

Stappenplan

In het kader van de verkenning komt er een onderzoek naar een plan van aanpak.