Tag Archief: Strategie

Werkwijze

De algemene doelstelling van de strategie per thema monitoren we aan de hand van hoofdindicatoren.

Koersvast

Om de uitdaging op te pakken is een samenspel nodig van strategie, inhoud en mensen in een permanent proces.

Oproep

In de uitvoering moet afscheid genomen worden van zaken die niet in de strategie voorkomen.

Feedback

We hebben heel duidelijk gezien dat de focus niet helemaal de strategie moet zijn.

Strategisch

Onze strategie is gebaseerd op het zijn van een verbindend aanjager.

Eenduidig

Om gericht te kunnen werken aan versterking is behoefte aan een overkoepelende strategie.

Focus

De contouren van de strategie worden zichtbaar als we naar het toekomstperspectief kijken.